Văn bản Pháp Lý dự án

Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu Tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City - tên thương mại mới: Crown Villas) tại Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên của Công ty Cổ phần Thương mại Thá

Văn bản Pháp Lý dự án Thái Hưng Eco City - Crown Villas 

Quyết định chủ trương đầu tư ngày 23.11.2017, chi tiết tại đây


Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh ngày 16.10.2018, chi tiết tại đây


Phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngày 29.10.2018, chi tiết tại đây


Đồ án quy hoạch 1/500  ngày 27.12.2017, chi tiết tại đây


Đồ án quy hoạch 1/500 (Điều chỉnh final) ngày 03.08.2018, chi tiết tại đây


CÁC TIN LIÊN QUAN : BÁO CHÍ

ĐỐI TÁC